Soutěže

Druhá fotosoutěž je za námi a s jejím vyhodnocením jsem si tentokrát dal na čas. Nicméně výsledky si už jistě všichni zúčastnění prohlédli. Každá posádka měla možnost zúčastnit se fotosoutěže s tolika fotkami kolik měla členů. Toho využilo celkem 7 posádek a zaslalo 14 snímků. Každý hlasující mohl udělit svůj hlas třem fotkám. Celkem bylo uděleno 54 hlasů, tudíž hlasování se zůčastnilo 18 registrovaných členů. A ti přidělili 12 hlasů vítěznému snímku posádky Rasťo-Braňo, přičemž podle posledních informací z východu byl jeden z nich autorem nápadu, druhý fotografem. Jak si rozdělí cenu opravdu netuším. Na druhém místě se umístila fotografie posádky rodiny Hornetových s osmi hlasy a na třetím místě fotografie Milana Chudeje se šesti hlasy.

Blahopřeji vítězům a doufám, že příští fotosoutěž se setká s větším zájmem.

 

Výsledky fotosoutěže Vyhraj Fiat 127 podruhé, na téma 19.sraz-Žamberk 2013

 

 • 1. místo: posádka Rasťo-Braňo - 12 bodů (získává první cenu: model Fiatu 127 v měřítku 1:43)
 • autor: posádka Rasťo-Braňo
 • 2. místo: posádka Zbyňka Palkovského (Hornet) - 8 bodů
 • autor: Hornetova posádka
 • 3. místo: Milan Chudej - snímek pojmenovaný:
  A Hospodin řekl : "Hle ! Toto je povoz jenž používati budeš" - 6 bodů
 • autor: Milan Chudej

 

Soutěžní snímky (řazení bez ohledu na pořadí):

 • autor: Aleš
 • autor: Hornetova posádka
 • autor: Hornetova posádka
 • autor: Hornetova posádka
 • autor: posádka Rasťo-Braňo
 • autor: posádka Rasťo-Braňo
 • autor: Kuba Fiat Team
 • autor: Kuba Fiat Team
 • autor: posádka Víta Janečky
 • autor: posádka Víta Janečky
 • autor: Milan Chudej
 • autor: Lucka

 


Zadání fotosoutěže
Téma: 19.sraz-Žamberk 2013

Jak hlasovat?

 • Hlasovat mohou jen registrovaní členové
 • Každý má k dipozici 3 hlasy, jeden pro jednu fotku
 • Možnost hlasování končí dnem 10.11.2013

 

Pravidla fotosoutěže

Zašlete jednu, nebo více fotografií z 19.srazu Fiat 127 Fan Clubu, který proběhl 6.-8.9.2013 v Žamberku a okolí, v maximálním počtu fotografií rovnající se počtu členů posádky, nejpozději do 31.10.2013 24:00 hodin na emailovou adresu soutěž[zavinac]fiat127.cz

V emailu uveďte:

 • jméno a příjmení odesílatele
 • slalo
 • větu: Souhlasím s pravidly fotosoutěže "Vyhraj Fiat 127 - podruhé" zveřejněnými na www.fiat127.cz.

Účastník soutěže nemusí být členem Fiat 127 Fan Clubu. Všechny zaslané soutěžní fotografie, které budou odpovídat zadání fotosoutěže budou zveřejněny na portálu www.fiat127.cz v průběhu dne 1.11.2013. O vítězi fotosoutěže rozhodnou členové Fiat 127 Fan Clubu svým hlasováním tamtéž, hlasování bude umožněno ihned po zveřejnění snímků a potrvá do 10.11.2013

. Výsledky budou vyhlášeny v pondělí 11.11.2013 na www.fiat127.cz

První cenou je model vozu Fiat 127 v měřítku 1:43.

Poznámka k tématu fotosoutěže:

Fotografie musí být vyfotografována na akci 19.sraz Fiat 127 Fan Clubu. Jejím tématem může být cokoliv z této akce. Nesplnění tohoto požadavku může vést k vyřazení snímku z fotosoutěže.

Dotazy a připomínky můžete směřovat sem do diskusního fóra.

 

 

Úplně znění pravidel fotosoutěže

 1. Organizátor:
  Organizátorem soutěže je Fiat 127 Fan Club zastoupený Markem Lengálem.
 2. Termín trvání soutěže:
  Soutěž probíhá od 8.10.2013 s uzávěrkou příjmu fotografií do soutěže 31.10.2013 ve 24:00 hodin. Termín 1.11.2013 až 10.11.2013 ve 24:00 hodin je vyhrazen hlasování.
 3. Účastníci soutěže:
  Soutěže se může zúčastnit každá osoba s korespondenční adresou na území České republiky, nebo Slovenské republiky, která zašle maximálně takový počet soutěžní fotografii kolik bylo osob v posádce jeho vozidla v den konání předmětné akce a zašle fotografie do soutěže a uvede svou platnou e-mailovou adresu, své jméno, příjmení a souhlas (viz bod č.4 Úplného znění pravidel fotosoutěže).
 4. Mechanismus soutěže:
  Účastník zašle soutěžní fotografie s minimálním rozlišením 800x600 pixelů ve formátu jpg na emailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.a uvede své osobní údaje (jméno, příjmení, e-mail), název fotografie a vyjádří souhlas s účastí a s pravidly soutěže větou zaslanou v emailu: Souhlasím s pravidly fotosoutěže "Vyhraj Fiat 127 - podruhé" zveřejněnými na www.fiat127.cz.

  Souhlasem s pravidly fotosoutěže její účastník prohlašuje, že: fotografii pořídil osobně a má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva jejího užití v neomezeném rozsahu.

  Každá z fotografií podléhá schválení administrátora portálu www.fiat127.cz. Případný nesouhlas administrátora bude vyjádřen emailem odesílateli nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení fotografie.

  Hlasovat mohou jen registrovaní uživatelé portálu www.fiat127.cz.

  Do soutěže nebudou zařazeny fotografie které:

  a) žádným způsobem nesouvisí se tématem této fotografické soutěže,

  b) autor neuvedl své skutečné jméno a příjmení (V případě výhry: jméno a příjmení se musí shodovat se jménem adresáta),

  c) mají neetický obsah (propagují pornografii, násilí, vulgaritu, rasovou nesnášenlivost atd.),

  d) byly dle informací dostupných organizátorovi soutěže pořízeny jiným autorem než je účastník soutěže,

  f) nevyhovují kvalitou nebo rozlišením,

  Veškeré zaslané fotografie se po skončení soutěže stávají majetkem organizátora, který si vyhrazuje právo nakládat s nimi podle vlastního uvážení a použít je ke svým marketingovým účelům bez dalšího souhlasu účastníka. Zasláním fotografie poskytuje účastník soutěže organizátorovi právo využívat fotografii všemi zákonem dovolenými způsoby užití i pro účely organizátora, a to po dobu trvání autorských práv k dané fotografii.

 5. Způsob vyhodnocení:
  Členové Fiat 127 Fan Clubu mohou vyjádřit své sympatie k jednotlivým fotografiím pomocí bodování v termínu vyhrazeném pro hlasování. Toto hodnocení slouží k určení vítězné fotografie. Pokud bude zjištěn případný podvod a úmyslná manipulace s výsledky, daná fotografie bude vyřazena. Vyhrává fotka, která získá nejvíce hlasů. V případě více fotografií s nejvyšším počtem bodů má právo rozhodnutí o vítězi organizátor fotosoutěže. Registrace do klubu pouze za účelem hlasování je nepřípustná.
 6. Výhry:
  První cenou je model vozu Fiat 127 v měřítku 1:43. Autor vítězné fotografie obdrží první cenu poštou na jím sdělenou poštovní adresu v České, nebo Slovenské republice. Náklady na dopravu platí organizátor. Autoři fotografií na dalších místech nebudou odměněni věcnou cenou.
 7. Informace o soutěži:
  Výherní listina bude k dispozici na internetových stránkách soutěže.
  Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže. Zároveň vyjadřuje svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se zpracováním osobních údajů jím uvedených v elektronickém dotazníku, který vyplní na stránce soutěže, za účelem nabízení obchodu nebo služeb, a to do odvolání tohoto souhlasu, a souhlasí se zveřejněním svého jména na internetových stránkách portálu www.fiat127.cz v rámci vyhlášení výsledků soutěže.

Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je portál www.fiat127.cz. Udělení výše uvedeného souhlasu účastníka je dobrovolné a na zpracování jeho osobních údajů jsou založeny podstatné principy soutěže. Organizátor shromažďuje osobní údaje (jméno, příjmení a email) v rozsahu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Minulé fotosoutěže:

Fotosoutěž: Vyhraj Fiat 127