Přihlásit se

Oznámení o ochraně osobních údajů (dále též „Oznámení“) webu www.fiat127.cz (dále též „Web“) vytyčuje vzájemná práva a povinnosti provozovatele jako správce osobních údajů a fyzických osob jako subjektu údajů v rámci realizace ochrany osobních údajů, získaných prostřednictvím online aktivit Webu takto:

 1. Úprava ochrany osobních údajů dle tohoto Oznámení vyplývá ze zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v účinném znění, zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, v účinném znění a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES - obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále též „GDPR“), účinné k 25.05.2018.
 2. Zpracováváme a shromažďujeme pouze osobní údaje získané od Vás, v souvislosti s užitím Webu, tedy v souvislosti s tím, že Vám poskytujeme služby dle Smluvních podmínek užití webu www.fiat127.cz. Osobním údajem je jakákoliv informace, kterou nám o sobě sdělíte, anebo jsou Vaším online jednáním generovány automaticky a na základě kterých Vás lze identifikovat, nejčastěji jméno a příjmení, bydliště (město), další kontaktní údaje zahrnující zpravidla, e-mailová adresa, IP adresa, MAC adresa, cookies.
 3. Provozovatel zpracovává pouze ty osobní údaje které při registraci zadáte. Pro zdárnou registraci je nutné vyplnit jen uživatelské jméno (někdy též „nick“) a emailovou adresu, sloužící pro ověření existence registrujícího se uživatele. Nepředáváme Vaše údaje jiným (tzv. zpracovatelům) s výjimkou webhostingu. Vaše údaje nepředáváme nikam mimo EU.
 4. Vaše údaje zpracováváme:
 5. po dobu nezbytnou k poskytnutí služby, nejste-li registrováni, a to z hlediska systémových požadavků Webu, nejdéle však 6 měsíců,
 6. po dobu nezbytnou k poskytnutí služby, jste-li registrováni jako uživatelé a Vás účet neexpiroval, a to z hlediska kontinuity poskytování služeb Webu, kdy doba zpracování odpovídá historii aktivity uživatele na Webu.
 7. Máte právo na informace, zahrnující též:
  • právo na přístup ke svým osobním údajům zpracovávaným u nás, právo na opravu nepřesných údajů,
  • právo být zapomenut výmazem Vašich osobních údajů, právo uplatit omezení zpracování ze zákonných důvodů,
  • právo na přenesení svých osobních údajů jinam,
  • námitku proti jakémukoliv zpracování a samozřejmě také kdykoliv odvolat svůj souhlas, byl-li udělen.
 8. Veškerá svá práva můžete u nás uplatnit jakkoliv, nejvhodněji však na e-mailové adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Tím vším však není dotčeno Vaše právo stěžovat si u úřadu na ochranu osobních údajů uoou.cz či uplatnit svá práva u soudu.

Vaše osobní údaje jsou shromáždovány dvěma způsoby:

 1. Systémové Cookies - při vstupu na Web www.fiat127.cz, kdy systém Joomla vytvoří několik cookies, což jsou malé textové soubory, které jsou stáhnuty a uloženy v dočasných souborech vašeho internetového prohlížeče.
 2. Vaše odeslání osobních údajů Webu může zahrnovat odeslání příspěvků jako řádně registrovaného uživatele, když jste přihlášen.
  • Váš účet pak bude přinejmenším obsahovat uživatelské jméno, osobní heslo, používané při přihlašování do vašeho účtu, a osobní, platnou e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje pro váš účet na www.fiat127.cz jsou chráněny zákony o ochraně osobních údajů a dat, které jsou platné v České republice. Ostatní informace které zadáváte při registraci jsou dobrovolné. Web nemá povolenu možnost zasílání automaticky vytvářených zpráv systémem Webu na váš email.
  • Vaše heslo je zašifrováno (jednosměrný hash) pro zajištění jeho bezpečnosti. Přesto není doporučeno používat stejné heslo na dalších stránkách. Vaše heslo je prostředek k přístupu k vašemu účtu na www.fiat127.cz. V žádném případě nesmí provozovatel Webu nebo jiné, třetí strany, od vás požadovat vaše heslo. V případě, že byste zapomněli vaše heslo k vašemu účtu, můžete použít funkci „obnovení hesla“, (někdy též „neznáš heslo?“) poskytovanou systémem Webu. Tento proces po vás bude žádat zadaní vašeho uživatelského jména a vašeho e-mailu. V případě, že byste zapomněli vaše uživatelské jméno, můžete tutéž funkci poskytovanou systémem Webu. Tento proces po vás bude žádat zadaní vašeho e-mailu.